{h1}
straipsniai

Paveldo turtas

Anonim

Norėdami padėti kurti šį straipsnį, spustelėkite 'Redaguoti šį straipsnį "aukščiau.


Nacionaliniame planavimo politikos plane (NPPF) paveldo turtas apibrėžiamas kaip:

'Pastatas, paminklas, vieta, vieta, zona arba kraštovaizdis, kurie, atsižvelgiant į savo paveldą, yra svarbūs, norint apsvarstyti planavimo sprendimus. Paveldo turtas apima vietos paveldo turtą ir turtą, kurį nustato vietos planavimo institucija (įskaitant vietinį sąrašą).

Jame apibrėžiamas paveldo turto nustatymas:

'Aplinka, kurioje yra paveldo turtas . Jos dydis nėra fiksuotas ir gali pasikeisti, kai turtas ir jo aplinka vystosi. Nustatymo elementai gali teigiamai arba neigiamai prisidėti prie turto reikšmės, gali paveikti gebėjimą vertinti tą reikšmę arba būti neutralūs. '

Reikšmė (paveldo politikai) apibrėžiama taip:

' Paveldo turto vertė šiai ir ateities kartoms dėl jos paveldo. Tas interesas gali būti archeologinis, architektūrinis, meninis ar istorinis. Reikšmė priklauso ne tik nuo paveldo turto fizinio buvimo, bet ir nuo jo nustatymo.

Rekomenduojama

BREEAM džiovinimo vieta

CIOB ir stipriau kartu

Rytų vakarų metro tunelis, Kalkuta